Ανάλυση Επίδοσης Δικτύων 4G

Τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών τέταρτης γενιάς (4G) προσφέρουν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης και ενοποίηση των επιμέρους δικτυακών τεχνολογιών, όπως 3GPP LTE, mobile WiMAX, IEEE 802.11n. Τυπικές εφαρμογ...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτοματισμοί Καλλιεργειών

Στη σημερινή εποχή, η γεωργική καλλιέργεια είναι, στην ουσία, μια γραμμή παραγωγής, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός βιομηχανικού εργοστασίου. Πράγματι, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, επιλογή κατάλλ...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βιομηχανικός Αυτοματισμός

Ο βιομηχανικός αυτοματισμός ασχολείται με την αυτοματοποιημένη λειτουργία και παρακολούθηση της βιομηχανικής παραγωγής, με χρήση τεχνολογιών μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου. Η Pamvotis προσφέρει μια...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έξυπνα σπίτια - Πράσινα σπίτια...

Ο αυτοματισμός και η διαχείριση ενέργειας στα οικιακά περιβάλλοντα θα αποτελούν, στο προσεχές μέλλον αναπόσπαστο κομμάτι των οικιακών εγκαταστάσεων. Ένα οικιακό σύστημα αυτοματισμού συντονίζει τις ηλε...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφαρμογές Κινητών Τηλεφώνων...

Τα σημερινά κινητά τηλέφωνα είναι, στην ουσία, κινητοί υπολογιστές. Το προηγμένο hardware από το οποίο αποτελούνται καθιστά δυνατή την υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού που ξεφεύγουν από τις απαιτήσεις...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Λογισμικό HMI / SCADA

Ο όρος ΗΜΙ σημαίνει Ηuman Machine Interaction (αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής). Ο όρος SCADA σημαίνει Supervisory Control and Data Acquisition, και αναφέρεται στον αυτοματοποιημένο έλεγχο και καταγ...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μοντέλα Δικτύων Κίνησης

Η ερευνητική ομάδα της Pamvotis εξειδικεύεται στην ανάπτυξη μοντέλων δικτυακών πρωτοκόλλων και δικτυακής κίνησης, βασισμένα σε προηγμένη θεωρία ουρών αναμονής και στοχαστικές διαδικασίες. Η ομάδα...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προσομοίωση Δικτύων

Γνωρίζετε τον Pamvotis Simulator; Είναι ένα open source project για την κατασκευή πλατφόρμας προσομοίωσης δικτύων WiFi ad hoc, βασισμένα στο πρότυπο IEEE 802.11. Δείτε εδώ (http://www.pamvotis.org)!...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχεδίαση Ανάλυση Δικτύων

Οι επικοινωνίες είναι, πλέον, αναπόσπαστο στοιχείο κάθε σύγχρονης εταιρίας, ενώ υπάρχουν πλέον πληθώρα λύσεων από τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν. Είμαστε στη διάθεσή σας για να ...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχεδιασμός Ιστοτόπων

Η εταιρία Pamvotis προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών ιστού, όπως σχεδιασμό blogs, ιστοσελίδων για ιδιώτες, εμπορικών ιστοσελίδων και σύνθετων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Αναβαθ...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποστήριξη Μηχανοργάνωσης Δικτύων...

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Pamvotis μπορεί να σας προσφέρει υποστήριξη στα μηχανογραφικά συστήματα της εταιρίας σας, μέσω εγγυημένου service, αλλά και μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης νέων...


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
012345678910